PRIVACYVERKLARING

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

PRIVACYVERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

TTT Eventmanagement kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TTT Eventmanagement, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TTT Eventmanagement verstrekt. TTT Eventmanagement kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

WAAROM TTT EVENTMANAGEMENT GEGEVENS NODIG HEEFT

 

TTT Eventmanagement verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan TTT Eventmanagement uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering van wijnen, overige dranken en/of relatiegeschenken.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TTT Eventmanagement verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

het afhandelen van uw betaling

verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

TTT Eventmanagement verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

TTT Eventmanagement neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Noordzee Zomerfestival) tussen zit.

HOE LANG TTT EVENTMANAGEMENT GEGEVENS BEWAART

 

TTT Eventmanagement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

 

TTT Eventmanagement verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

 

TTT Eventmanagement gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TTT Eventmanagement en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ - machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort -, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

TTT Eventmanagement wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

 

TTT Eventmanagement neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TTT Eventmanagement verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TTT Eventmanagement op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TTT Eventmanagement is als volgt te bereiken:

Postadres: Nieuwe Duinweg 26, 2224 EE Katwijk

Vestigingsadres: Nieuwe Duinweg 26, 2224 EE Katwijk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27375463

Telefoon: 06-23937847

www.ttt-eventmanagement.nl is de website van TTT Eventmanagement.

 

CONTACT

TTT Eventmanagement & PR

KvK: 27375463

BTW: NL1245.22.427 B02

+31 (0)6 23 93 78 47 
 info@ttt-eventmanagement.nl
 www.ttt-eventmanagement.nl

 

 

© TTT-EVENTMANAGEMENT All Rights ALFREDVDPLAS

Search